duza_rodzina epuap pue empatia

Świetlica środowiskowa

 

Świetlica Środowiskowa

Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Hubala 1 A

Nr tel. 76 724 95 23

http://swietlica.ops.polkowice.pl

.

Nasza świetlica jest ciepłym i przyjemnym miejscem dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Uczestnicy zajęć mogą tutaj przychodzić w czasie wolnym od nauki szkolnej w godz. od 8.00 do 18.00.

Dzieci i młodzież mogą tutaj realizować swoje zamierzenia, rozwijać wszechstronnie zdolności. Otrzymają tutaj również pomoc w odrabianiu lekcji.

Jest to miejsce, w którym każdy znajdzie interesujące zajęcie, spotka ciekawych ludzi, a jeśli będzie chciał porozmawiać o nurtujących go problemach, to wysłuchamy i postaramy się pomóc. Nasze zajęcia są nieustannie modyfikowane i dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników zajęć.

Świetlica organizuje przede wszystkim zajęcia grupowe mające na celu wspieranie rozwoju naszych uczestników, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u dzieci i młodzieży, wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości.

 

W świetlicy realizujemy m. in. następujące formy pracy:

  • działania edukacyjne (pomoc w nauce, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, zajęcia informatyczne)
  • działania profilaktyczne (ćwiczenie asertywności w celu celu umiejętności odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zajęcia w zakresie profilaktyki uzależnień, realizowanie programów profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia)
  • działania wychowawcze (nauka savoir-vivre, organizowanie imprez okolicznościowych dla wychowanków i ich rodzin, nauka współpracy i współdziałania w grupie)
  • działania opiekuńcze i współpraca (współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży i nie tylko, dożywianie dzieci i młodzieży)
  • działania organizujące czas wolny (gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, udział w wycieczkach, wyjściach do kina, na basen, bilard, kręgle, udział w warsztatach ceramicznych, zajęcia plastyczne, taneczne, gimnastyczne, zajęcia kulturalne i sportowe, organizacja i uczestnictwo w konkursach).