+ 100% -

esp2

esp2

Rodzina 500+

Składanie wniosków online:


Biuletyn Informacji Publicznej

Dom dla bezdomnych


        Dom dla bezdomnych prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach zajmuje trzy-pokojowe mieszkanie z kuchnią, łazienką i WC. Funkcjonuje od ponad sześciu lat i mieści się w budynku przy ul. Spokojnej 1. Placówka ta posiada stałych 12 łóżek plus 3 dostawki łóżek polowych w zależności od potrzeb. Kuchnia posiada pełne wyposażenie meblowe i sprzętowe co umożliwia przygotowywanie posiłków we własnym zakresie. Łazienka posiada pełne usprzętowienie oraz podłączony automat pralniczy , w którym pensjonariusze piorą własną odzież. Środki pralnicze, detergenty, dezynfekcyjne i sprzęt do utrzymania czystości dostarczany jest z magazynu OPS. Utrzymaniem stanu higienicznego obiektu zajmują się sami klienci placówki wg. ustalonego grafiku. Nad całością funkcjonowania placówki czuwa gospodarz , który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Mieszkańcy Domu domu dla bezdomnych, którzy mają przyznane obiady korzystają ze stołówki OPS, a osoby , które nie korzystają z takiej formy pomocy organizują wyżywienie we własnym zakresie. Od klientów domu dla bezdomnych wymaga się aktywności zawodowej oraz pracy nad zwalczaniem własnych nałogów we współpracy z instytucjami do tego powołanymi w oparciu o indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. W ramach prowadzonych 2 razy w tygodniu rozmów terapeutycznych prowadzi się socjoterapię indywidualną i grupową.