duza_rodzina epuap 500+ pue empatia

Poradnictwo

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownik socjalny może udzielić również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.


PSYCHOLOG (pok. 209, tel. 724-95-21)

PAULINA KOWALCZYK – BUREK 

 • poniedziałek, godz. 8.00 – 9.00
 • wtorek, godz. 10.00 – 13.00 i 15.00 – 18.00
 • środa, godz. 8.00 – 9.00 i 11.00 – 14.00
 • czwartek, godz. 10.00 – 18.00

 

RADCA PRAWNY (pok. 101, tel. 724-67-19)

JERZY TRZECIAK    

 • wtorek 9.00 – 10.00
 • środa 9.00 – 10.00

 

ARTUR TRZECIAK      

 • wtorek 15.30 – 17.30

 

Poradnictwo prawne realizuję się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów.


 1. Do korzystania z bezpłatnych porad prawnych uprawnione sa osoby objęte pomocą OPS w Polkowicach.
 2. Osoby zamierzające korzystać z porad prawnych muszą uzgodnić termin wizyty z pracownikiem socjalnym, który prowadzi jego sprawę.
 3. Pracownik socjalny dokonuje wpisu danych do rejestru przyjęć interesantów prowadzonego w sekretariacie OPS.
 4. Emeryci i renciści uprawnieni są do korzystania z porad prawnych w każdy wtorek w godz. 9.00 – 10.00 

WZORY PISM.