duza_rodzina epuap pue empatia

Poradnictwo

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownik socjalny może udzielić również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.


Poradnictwo Psychologiczne (pok. 209, tel. 76 724-95-21)

Paulina Kowalczyk-Burek

Maciej Szczęsny

 

Poradnictwo Prawne (pok. 209, tel. 76 724-95-21)

 

Artur Trzeciak

  • wtorek od 15:30 do 17:00,
  • środa od 15:30 do 17:00.

Paweł Kaliciak  

  • czwartek od 8:00 do 10:00.

Poradnictwo prawne realizuję się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów.


  1. Do korzystania z bezpłatnych porad prawnych uprawnione sa osoby objęte pomocą OPS w Polkowicach.
  2. Osoby zamierzające korzystać z porad prawnych muszą uzgodnić termin wizyty z pracownikiem socjalnym, który prowadzi jego sprawę.
  3. Pracownik socjalny dokonuje wpisu danych do rejestru przyjęć interesantów prowadzonego w sekretariacie OPS.
  4. Emeryci i renciści uprawnieni są do korzystania z porad prawnych w każdy wtorek w godz. 9.00 – 10.00 

WZORY PISM.