duza_rodzina epuap pue empatia

Dodatek energetyczny

 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mogą od dnia 1 stycznia 2014 r. ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 2, pok.6, tel.76/724-67-01.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przysługuje dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2019 r. (M.P. poz. 291) w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną -12,09 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc

Pobierz -> wzór wniosku