duza_rodzina epuap 500+ pue empatia

Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu prowadzi działalność kulturalno-oświatową i terapię zajęciową z osobami dorosłymi niepełnosprawnymi oraz upośledzonymi umysłowo i/lub z zaburzeniami psychicznymi, ale przede wszystkim z seniorami. Pobudza różnorodne formy zainteresowań, łagodzi skutki samotności, zapewnia utrzymanie więzi ze społeczeństwem.

Celem Domu Dziennego Pobytu jest także pomoc osobom w wieku emerytalnym, rencistom, osobom samotnym, inwalidom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W placówce rodzą się wielkie przyjaźnie, jak i związki. 

Dom Dziennego Pobytu daje możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu w towarzystwie innych osób, stwarza możliwość samorealizacji w trakcie odbywania różnego rodzaju zajęć, które dostosowane są do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. Harmonogramy miesięczne dostosowywane są również do pory roku i na bieżąco modyfikowany. Podopiecznym proponujemy takie zajęcia jak:

  • spotkania w ogrodzie
  • zmagania sportowe
  • spotkania w kawiarence
  • obchody świąt i uroczystości
  • wycieczki turystyczne i krajoznawcze
  • turnieje (gry w kręgle, gry w tysiąca i konkursy (kulinarny, na najpiękniejszy kapelusz)
  • zajęcia komputerowe
  • ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne
  • próby i występy zespołu „Srebrne nutki”

Więcej informacji można uzyskać w budynku CUS przy ul. Lipowej 1 w pok. 109 lub pod nr telefonu (76) 724-67-20.