duza_rodzina epuap 500+ pue empatia

Aktualności


Polkowice, dnia 13.08.2020 r.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE.

 

Wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

- wydawane są od 20.08.2020 r.
- przyjmowane od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r.

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 1 (pokój 15).

Godziny przyjmowania stron od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00; Tel.: 76/724-67-01.

Adres e-mail: i.kedzierska@ops.polkowice.pl

Więcej informacji w zakładce „Stypendia szkolne”


Polkowice, dnia 01.07.2020 r.

Wnioski na okres świadczeniowy 2020/2021 wydawane będą od 01 lipca 2020 r. przyjmowane od 01 sierpnia 2020 r.

 • ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+
 • ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
 • ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami  

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – Program 500+ wydajemy tylko w przypadku niepobierania świadczenia na dziecko.

 • okres zasiłkowy 2019/21 trwa od lipca 2019 r. do maja 2021 r.

PUNKT INFORMACYJNY

Dział Świadczeń Rodzinnych w Polkowicach, ul. Lipowa 1

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 8:00 do 15:00

wtorek: od 8:00 do 17:00


Polkowice, dnia 01.07.2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DZIECI W RAMACH PROGRAMU „RODZINA 500+” W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/21  JEST PRZYZNANE  OD LIPCA 2019 r. DO MAJA 2021 r.


Polkowice, dnia 01.07.2020 r.

Świadczenie Dobry Start 300+

 Od dnia 01.07.2020 r. można złożyć wniosek on-line za pomocą:

 • bankowości elektronicznej
 • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) – link na stronie ops.polkowice.pl

 

Polkowice, dnia 01.07.2020 r.

UWAGA!

 Realizacja wypłat:

- świadczeń rodzinnych

- świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- świadczeń w ramach Programu „Dobry Start 300+”

TYLKO W FORMIE KART PRZEDPŁACONYCH LUB PRZELEWÓW NA KONTO BANKOWE


Polkowice, dnia 05.06.2020 r.

Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych: HARMONOGRAM

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych: HARMONOGRAM


Polkowice, dnia 25.05.2020 r.


Informacje dla Rodziców dot. naboru do Anglojęzycznego Klubiku Dla Dzieci Świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach na rok 2019/2020 dostępne są w zakładce „Rekrutacja” 


Polkowice, dnia 11.05.2020 r.

 

Wojewoda dolnośląski wydłużył zawieszenie zajęć w Dziennych Domach Pobytu oraz placówek wsparcia dziennego (w przypadku gminy Polkowice dotyczy to Świetlicy Środowiskowej i Klubu Środowiskowego „Pozytywka”) do 24 maja 2020r.

Decyzja dotyczy jedynie zawieszenia bezpośredniej działalności prowadzonej w siedzibie placówek.  Nie wyklucza to udzielania przez pracowników placówek indywidualnego wsparcia uczestnikom z pominięciem kontaktu osobistego, np. wsparcia psychologicznego, poradnictwa za pomocą zdalnych środków komunikacji, w szczególności kontaktu telefonicznego, on-line, wideorozmowy lub kontaktów za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych niezbędnych działań wspierających. Działania  wymienione przez wojewodę czyli  udzielanie indywidualnego wsparcia uczestnikom  oraz koniecznej codziennej pomocy prowadzone są przez pracowników naszych placówek od początku zawieszenia zajęć i będą prowadzone nadal.

Zapraszamy Państwa do utrzymywania z nami kontaktu.

 

Czasowe zawieszenie dzialalnosci placówek w terminie od dnia 11.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r.


 Polkowice, dnia 06.05.2020 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach posiada certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznawany placówkom realizującym politykę ochrony dzieci przed przemocą. Certyfikat jest ważny do dnia 2021-04-21

Certyfikat.


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach wprowadza możliwość wypłaty świadczeń w formie kart przedpłaconych PKO Banku Polskiego.

Karty przedpłacone będą wydawane podczas realizacji wypłat z kasy lub wraz z decyzją o przyznaniu świadczenia.

Z posiadaniem karty związane jest wiele korzyści:

 • Karta może być używana do płatności we wszystkich punktach handlowo-usługowych, również w formie zbliżeniowej oraz do bezpłatnej wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów PKO Banku Polskiego.
 • W bankomatach PKO Banku Polskiego można sprawdzić saldo karty jak również historię 5 ostatnich operacji.
 • W bankomacie można również zmienić nr PIN do karty.
 • Transakcje kartą są realizowane do wysokości środków na karcie. Autoryzacja operacji dokonywanych kartą odbywa się z użyciem indywidualnego kodu PIN

Bankomaty zlokalizowane w Polkowicach:

- 59-100 Polkowice, Rynek 38

- 59-100 Polkowice, ul. Kardynała Kominka 2

- 59-101 Polkowice, ul. Wołodyjowskiego 14

Karta przedpłacona jest instrumentem płatniczym, w związku z powyższym wymaga zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Karty nie są przeznaczone dla osób, które mają już rachunek bankowy, na który przelewane są świadczenia.

 


Harmonogram wypłat świadczeń wychowawczych: HARMONOGRAM

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych: HARMONOGRAM


 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu 500+
 • Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
 • Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • Wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Wnioski o ustalenie prawa specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • Wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
 • Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
 • Wnioski do ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” 300+

Godziny przyjmowania klientów w okresie od 05.08.2019 r. do 30.09.2019 r.:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00


Wnioski na okres świadczeniowy 2019/2020
wydawane będą od 01 lipca 2019 r.
przyjmowane od 01 sierpnia 2019 r.

 • ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+
 • ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+
 • ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego
 • ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

PUNKT INFORMACYJNY

Dział Świadczeń Rodzinnych w Polkowicach, ul. Lipowa 1


Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania poszczególnych świadczeń (od 01 lipca 2019 r.):

 • Świadczenie „dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny.
 • Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje bez względu na dochód
 • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę
  w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł.
  W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
 • Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do 31 stycznia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego.


Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane od dnia 01.08.2019 r. do dnia 30.11.2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 01.07.2019 r.

Od dnia 01.07.2019 r. można złożyć wniosek on-line za pomocą:

 • bankowości elektronicznej
 • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) – link na stronie ops.polkowice.pl

 

Informacja o terminach składania i rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start (300+)
Kiedy został złożony wniosek Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie
i wypłata
01.07.2019 – 31.08.2019 Do 30.09.2019
01.09.2019 – 30.11.2019 W przeciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
Na podstawie złożonego wniosku organ realizujący świadczenie ustala, czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczenia.


Od 01 lipca 2019 r. można złożyć wniosek on-line za pomocą:

 • bankowości elektronicznej
 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) – link na stronie ops.polkowice.pl
 • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) – link na stronie ops.polkowice.pl
 • ePUAP – link na stronie ops.polkowice.pl