duza_rodzina epuap pue empatia

Linki

Polkowice – strona miasta i gminy – www.polkowice.pl

Starostwo Powiatowe – www.powiatpolkowicki.pl

 

Akcja SOS –  www.akcjasos.pl

BARKA -Fundacja Pomocy Wzajemnej – www.barka.org.pl 

Caritas w Polsce – www.caritaspolska.org.pl

Dzieciństwo Bez Przemocy – www.przemoc.com.pl

Dziecko w Sieci- www.dzieckowsieci.pl

Pogotowie dla Ofiar Przemocy – www.niebieskalinia.pl

Portal Osób Niepełnosprawnych –  www.niepelnosprawni.info

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta –  www.bratalbert.org.pl

Portal Pomocy Społecznej – www.ops.pl

Wszystko o rodzinie – https://rodzina.gov.pl

Pomoc dla rodziców – www.pomocdlarodzicow.pl

Wspieraj seniora –  https://wspierajseniora.pl

 

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – www.brpo.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl

Internetowy System Aktów Prawnych – http://isap.sejm.gov.pl

Program Kapitał Ludzki – www.efs.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia – www.nfz.gov.pl/new/

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl

Sejmik Województwa Dolnośląskiego –  www.sejmik.dolnyslask.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki – www.duw.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.gov.pl