duza_rodzina epuap pue empatia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer? A może Ty jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach?

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów


Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy.

 

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni.

W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:

  • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny [1].

Wzór „Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy” (plik docx 33kb)

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej  (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 (plik docx 991kb)

Ważne!
Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Inne przypadki objęcia kwarantanną lub izolacją z powodu podejrzenia COVID-19

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).


APEL

Drodzy Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach zwracam się do Was z prośbą, może nie jedną w tym trudnym dla wszystkich okresie:

1. Proszę załatwiać w miarę możliwości sprawy przez telefon, e-mail – sekretariat@ops.polkowice.pl, jeżeli sami nie możecie poproście rodzinę, sąsiada ( znanego lub nie ), w tym czasie telefony kontaktowe to – pomoc społeczna – 76-724-67-00 ( sekretariat ),  76-724-67-11( pracownicy socjalni), w godz. 7.30 – 15.30 – poniedziałek-piątek, inne świadczenia „dla rodzin” – 76-724-67-14 ( pracownicy działu ), 76-724-67-00 ( sekretariat ), pod tymi telefonami przekazujecie zapytanie a informacja będzie przekazana dalej i w jak najszybszym terminie będzie przekazana odpowiedź,

2. Proszę przychodząc do Ośrodka czytajcie informacje, które umieszczane są na drzwiach Ośrodka,

3. Proszę o kontakt w możliwie minimalnym zakresie na terenie obiektu, jeżeli już do nas przyjdziecie to proszę stosujcie się do poleceń pracowników, którzy pełnią dyżur przy wejściu,

4. Proszę przed przyjściem do Ośrodka – myjcie ręce, po wejściu na teren będziecie mieć je zdezynfekowane, rozumiemy, że jest problem z takimi środkami, dlatego proponujemy Wam to podczas kontaktu z naszą kadrą

5. Jeżeli ktoś jest przeziębiony, chory, jak nie ma maseczki niech się zakryje szalikiem, chusteczką,   a najlepiej niech nie przychodzi do Ośrodka tylko zadzwoni,

6. Ośrodek jest instytucją skierowaną na działania dla wielu osób, ale też mamy rodziny, jesteśmy tak jak Państwo ludźmi, i jest nas mało dbając o siebie, dbacie też pośrednio o nas, trudno zastąpić nas w wielu zadaniach,

7. Proszę o przeczytanie „Gazety Polkowickiej” oraz strony www Gminy Polkowice tam też są zamieszczone stosowne informacje na temat różnych zachowań i form pomocy,

8. Jeżeli Państwo znacie starsze samotne osoby, które sobie nie radzą to dzwońcie i informujcie pracowników socjalnych – 76-724-67-11 ( 7.30 – 15.30 – poniedziałek-piątek ), lub Polkowickie Centrum Wolontariatu – 732 796 222

 Z poważaniem

Beata Puławska

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach


INFORMACJA

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach informuje o zamknięciu w dniu 12 marca 2020 r. :
Świetlicy Środowiskowej, ul. Hubala 1a Polkowice
Klubu Środowiskowego „Dąbrowskiego 26a/2″ Polkowice
Domu Dziennego Pobytu, ul. Lipowa 2 Polkowice
Stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej Polkowice

na podstawie :

Polecenie Wojewody Dolnośląskiego dla wójtów burmistrzów i prezydentów miast pismo BZ.68.7.2020.RW z dnia 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa dolnośląskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

- placówkach wsparcia dziennego;
- centrach integracji społecznej;
- klubach integracji społecznej;
- dziennych domach i klubach seniora;
- środowiskowych domach samopomocy;
- warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Podpisał Wojewoda Dolnośląski.


U W A G A

Z uwagi na pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, osoby pobierające świadczenia w kasie proszone są o pilne podanie nr kont bankowych, na które należy przekazywać środki pieniężne.

Druk oświadczenia do pobrania poniżej.

Prosimy dostarczać do OPS już wypełnione druki oświadczenia.

Punkt przyjmowania druków oświadczeń budynek główny Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w godzinach od 8.00 do 12.00.

Dotyczy następujących świadczeń: świadczenia 500 plus, świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, beciki, fundusz alimentacyjny, stypendia.

Oświadczenie.