+ 100% -

esp2

esp2

Rodzina 500+

Składanie wniosków online:


Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt


Wyświetl większą mapę

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH

ul. Lipowa 2

59 – 100 Polkowice

Nr fax: 76 724 67 03

Godziny otwarcia:

OPS:

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

KASA:

poniedziałek – czwartek 9.00 – 13.30

STOŁÓWKA:

poniedziałek – piątek 12.00 – 13.00

sobota 11.00 – 12.00

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO:

poniedziałekpiątek 7.00 – 15.00

MAGAZYN:

wtorek – czwartek 10.00 – 13.00

 

Nr pokoju

Nr telefonu

Imię i nazwisko

Adres e-mail

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

16.

76 724 67 00 Beata Puławska – Dyrektor sekretariat@ops.polkowice.pl

15.

76 724 67 02 Monika Malig-Kikut –  Z-ca Dyrektora m.malig@ops.polkowice.pl

SEKRETARIAT

14.

76 724 67 00 Anna Borsuk

Dorota Jastrzębska

sekretariat@ops.polkowice.pl

KSIĘGOWOŚĆ

11.

76 724 67 06 Beata Gontarz – Główny Księgowy b.gontarz@ops.polkowice.pl

12

76 724 67 07 Anna Łysakowska a.lysakowska@ops.polkowice.pl
Grażyna Kozak g.kozak@ops.polkowice.pl
Anna Dzik a.dzik@ops.polkowice.pl
Anna Maj a.maj@ops.polkowice.pl

13A.

76 724 67 08 Marta Gładysz m.gladysz@ops.polkowice.pl
Barbara Opyrchał b.oprychal@ops.polkowice.pl

KADRY

8

76 724 67 04 Bogumiła Rutkowska b.rutkowska@ops.polkowice.pl

PRACOWNICY SOCJALNI

2

76 724 67 10 Justyna Morawska-Hockun j.morawskahockun@ops.polkowice.pl
Renata Płaskonka r.plaskonka@ops.polkowice.pl

3

76 724 67 11 Danuta Tyssarska d.tyssarska@ops.polkowice.pl
Edyta Olszewska e.olszewska@ops.polkowice.pl

4

76 724 67 12 Monika Adamska-Łyjak m.adamska@ops.polkowice.pl
Magdalena Szymaszek m.szymaszek@ops.polkowice.pl

5

76 724 67 13 Beata Janczar b.markiewicz@ops.polkowice.pl
Monika Schulz m.schulz@ops.polkowice.pl

SEKCJA ŚWIADCZEŃ

13.

76 724 67 70 Sławomir Tomczak s.tomczak@ops.polkowice.pl
Mariola Haręzga m.harezga@ops.polkowice.pl

KASA

1.

76 724 67 09 Irena Więcław i.wieclaw@ops.polkowice.pl

BLOK ŻYWIENIOWY

01

76 724 67 72 Bożena Szewczak – Intendent b.szewczak@ops.polkowice.pl
Małgorzata Domagała – Magazynier m.domagala@ops.polkowice.pl

kuchnia

76 724 67 15 Edyta Semczuk – Szef kuchni e.semczuk@ops.polkowice.pl

BUDYNEK CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH

109A.

76 724 67 21 Monika Szczygielska – Kierownik Działu Usług m.szczygielska@ops.polkowice.pl

109.

76 724 67 20 Magdalena Maciejowska – Instruktor kulturalno-oświatowy mmaciejowska@ops.polkowice.plddp@ops.polkowice.pl
Katarzyna Wieruszewska – Fizjoterapeuta k.wieruszewska@ops.polkowice.pl

101.

76 724 67 19 Jerzy Trzeciak – Radca prawny
Artur Trzeciak – Radca prawny

102

76 724 67 19 Joanna Błaszczyk j.blaszczyk@ops.polkowice.pl

209

76 724 95 21 Paulina Kowalczyk-Burek – Psycholog p.kowalczyk@ops.polkowice.pl
Marek Szczęsny – psychoterapeuta

ASYSTENCI RODZINY

208.

76 724 67 00 Anna Biernat a.biernat@ops.polkowice.pl
Mariusz Skrobisz m.skrobisz@ops.polkowice.pl

PRACOWNICY SOCJALNI

16.

76 724 67 17 Lidia Żabińska l.zabinska@ops.polkowice.pl
Agnieszka Rzepecka a.rzepecka@ops.polkowice.pl

17.

76 724 67 22 Zofia Cempel z.cempel@ops.polkowice.pl
Ewa Szlag e.szlag@ops.polkowice.pl

DODATKI MIESZKANIOWE / KARTA DUŻEJ RODZINY / DODATEK ENERGETYCZNY / STYPENDIA / PSU

15.

76 724 67 01 Izabela Plichta iza.plichta@ops.polkowice.pl

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

13.

76 724 67 18 Katarzyna Brusk-Śliwa k.brusk@ops.polkowice.pl
Katarzyna Nowak k.nowak@ops.polkowice.pl

ŚWIADCZENIA RODZINNE

14.

76 724 67 14 Magdalena Dąbrowska m.dabrowska@ops.polkowice.pl
Dominika Murjas d.murjas@ops.polkowice.pl
Jolanta Maszczyk-Paloka j.maszczyk@ops.polkowice.pl

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, ul. HUBALA 1A

76 724 95 23 Elżbieta Wawrynowicz – Kierownik Świetlicy e.wawrynowicz@ops.polkowice.pl
Aneta Kozina a.kozina@ops.polkowice.pl
Justyna Kret j.kret@ops.polkowice.pl
Katarzyna Charko k.charko@ops.polkowice.pl
Zofia Kazanecka z.kazanecka@ops.polkowice.pl
Krzysztof Plok k.plok@ops.polkowice.pl

KLUB POZYTYWKA ul. DĄBROWSKIEGO

76 724 97 81 Sylwia Czarnik s.czarnik@ops.polkowice.pl