+ 100% -

esp2

esp2

Rodzina 500+

Składanie wniosków online:


Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

 

Wykaz numerów telefonów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

Stanowisko

16

76 724-67-00

Beata Puławska.

Dyrektor

15

76 724-67-02

Monika Malig-Kikut.

z-ca Dyrektora

11

76 724-67-06

Beata Gontarz.

Gł. Księgowy

110

76 724-67-21

Monika Szczygielska.

Kierownik Działu Usług

1

76 724-95-23

Elżbieta Wawrynowicz.

Kierownik Świetlicy Środowiskowej

Sekretariat

Nr pok.

Nr telefonu

Nr Fax

Imię i nazwisko

14

76 724-67-00

76 724-67-03

Dorota Jastrzębska.

Kadry – ul. Lipowa 2

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

8

76 724-67-04

Magdalena Dąbrowska – Sprawy organizacyjno administracyjne.

9

76 724-67-05

Ewa Dobies – Kadry, Bogumiła Rutkowska – BHP.

Księgowość – ul. Lipowa 2

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

12

76 724-67-07

Anna Łysakowska, Grażyna Kozak, Anna Maj.

13A

76 724-67-08

Marta Gładysz, Marta Małagowska.

Kasa

1

76 724-67-09

Irena Więcław.

500+, Świadczenia Rodzinne, Dobry Start – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

13

76 724-67-14

Katarzyna Brusk-Śliwa, Dominika Grosicka, Karolina Pielech.

Dodatki mieszkaniowe, Karta dużej rodziny, Pomoc materialna dla uczniów ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

15

76 724-67-01

Izabela Kędzierska. Jolanta Maszczyk-Paloka.

Fundusz Alimentacyjny ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

14

76 724-67-18

Katarzyna Nowak, Jolanta Pieńkos, Justyna Kret-Majchrzyk.

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń  ul. Lipowa 2

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

13

76 724-67-70

Katarzyna Kwiatkowska, Sławomir Tomczak.

Pracownicy Socjalni – ul. Lipowa 2

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

Obszar działania

2

76 724-67-11

Renata Płaskonka.

Kolejowa, Lipowa, Skrzetuskiego, Ociosowa, Mieszkanie Chronione-Interwencyjne.

2

76 724-67-11

Edyta Olszewska

Dąbrowskiego Żelazny Most, Pieszkowice, Dąbrowa

3

76 724-67-10

Justyna Morawska-Hockun.

Miedziana, Kmicica, Wołodyjowskiego, Paderewskiego, Os.Polanka, Os.Młodych Komorniki, Tarnówek.

3

76 724-67-10

Danuta Tyssarska.

Górników, Ratowników Sztygarska, Kaźmierzów, Moskorzyn, Żuków.

4

76 724-67-12

Magdalena Szymaszek.

Krótka, Spółdzielcza, Wojska Polskiego,
11-go Lutego Dolne Polkowice, Jędrzychów, Sobin, Nowa Wieś Lubińska.

4

76 724-67-12

Monika Adamska-Łyjak.

Hubala (bez 22).

5

76 724-67-13

Monika Schulz.

Legnicka, Hubala 22.

5

76 724-67-13

Beata Janczar.

Głogowska, Rynek, Skalników, Chopina, Moniuszki, 3 Maja, Guzice, Ociosowa, Trzebcz, Sucha Górna.

6

76 724-67-29

Gabriela Lenczuk.

Zasiłki stałe, Mieszkania chronione dla osób starszych.

6

76 724-67-29

Lidia Żabińska.

Zasiłki stałe.

Pracownicy Socjalni – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

Obszar działania

17

76 724-67-22

Magdalena Gąbka

Obiady.

17

76 724-67-22

Ewa Szlag

Schronisko, Dom Dziennego Pobytu, Domy Pomocy Społecznej.

16

76 724-67-22

Agnieszka Rzepecka

Usługi opiekuńcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dom Dziennego Pobytu ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

109

76 724-67-20

Magdalena Maciejowska – starszy instruktor kulturalno-oświatowy.
Joanna Marszałek – starszy instruktor kulturalno-oświatowy.
Katarzyna Wieruszewska – starszy technik fizjoterapii.

Asystenci Rodziny ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

208

76 724-67-71

Marta Dziuban.
Anna Biernat.
Mariusz Skrobisz.

Prace społecznie – użyteczne, Profilaktykaul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

101

76 724-67-19

Joanna Błaszczyk.

Poradnictwo Prawneul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

101

76 724-67-19

Artur Trzeciak – wtorek od 15:30 do 17:00, środa od 15:30 do 17:00.
Paweł Kaliciak – czwartek od 8:00 do 10:00.

Poradnictwo Psychologiczneul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

209

76 724-95-21 Paulina Kowlczyk – Burek.
Maciej Szczęsny.

Stołówka

Nr telefonu

Imię i nazwisko

76 724 67-72

Bożena Szewczak – intendent.
Małgorzata Domagała – magazynier.

76 724-67-15

Edyta Semczuk – szef kuchni.
Mateusz Kochman – kucharz
Natalia Jurga – pomocnik kucharza

Świetlice Środowiskowe

Nr telefonu

Adres

76 724-95-23

ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice

76 847-97-81

„Pozytywka” ul. Dąbrowskiego 26 a/2, 59-100 Polkowice.

Schronisko dla Bezdomnych

Nr telefonu

Adres

76 844 98 77

ul. Spokojna 1, 59-100 Polkowice.