Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres 2022/2023

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy 2022/2023. 

Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach
w godz. 8:00 - 15:00.

Wnioski na zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy można składać
od 1 sierpnia 2022 r. najpóźniej do listopada 2022 r., aby nie stracić zasiłku od listopada 2022 r.
Złożenie wniosku w sierpniu 2022 r. gwarantuje zachowanie ciągłości wypłat.

Wnioski o przyznanie funduszu alimentacyjnego można składać
od 1 sierpnia 2022 r. najpóźniej do października 2022 r., aby nie stracić
świadczenia od października
2022 r.
Złożenie wniosku w sierpniu 2022 r. gwarantuje zachowanie ciągłości wypłat.

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć:

Należy przy tym posiadać tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny.


Source URL: https://ops.polkowice.pl/aktualnosc/aktualnosci-komunikaty/769-terminy-skladania-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-na-nowy