Wypłata dodatku osłonowego

środa, 23 marca 2022

Wypłata dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wniosek w m-cu styczniu 2022 r.  nastąpi w dniu 31.03.2022 r. (czwartek):

  • w kasie OPS,
  • przelewem na rachunek bankowy.

red. e-jankowska