Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach informuje, iż z dniem 31 marca 2023 r. zostaje zakończony stan epidemii i zagrożenia epidemicznego.

poniedziałek, 2 stycznia 2023

Przedłużone przez Ośrodek decyzje administracyjne związane z orzeczeniem
o niepełnosprawności zachowują ważność do 31 marca 2023 r.
plus 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 r., (Dz.U. 2022., poz. 2736) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

red. stomczak