Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

czwartek, 18 Maja 2023

Do 31 maja 2023 r. trwa dodatkowy nabór dotyczący opasek bezpieczeństwa połączonych z całodobowym centrum teleopieki. Usługa realizowana jest w ramach Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Ilość posiadanych opasek - 2

Opaski pracują 24 godziny na dobę, wyposażone są w sygnał SOS, detektor upadku i lokalizator GPS. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa SOS, umożliwia połączenie się z dyspozytorem, ratownikiem medycznym, który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Uczestnikiem Programu może być mieszkaniec gminy Polkowice w wieku 65 lat i więcej, który ze względu na stan zdrowia, ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić mu wystarczającego wsparcia.

Formularze przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Lipowa 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 16), tel. 76 724 67 00.

red. stomczak