Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ops.polkowice.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2022

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2024.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu występujących treści niedostępnych wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • brak i po części nieprawidłowe opisy alternatywne przy zdjęciach / grafikach,
  • niektóre skany dokumentów zostały zapisane jako zdjęcia, obrazki z rozszerzeniem JPG, które nie są dostępne dla czytników osób niewidomych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz koordynatora ds. dostępności.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zdzisław Pólkowski, z.polkowski@compexpert.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 512 084 372. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny jednopiętrowy- korytarze na parterze i piętrze mają średnią szerokość 1,20 m umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Z korytarzy wejścia do pokoi poprzez drzwi drewniane bez samozamykaczy, oznakowane są
tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Budynek nie posiada windy. Budynek wyposażony w Transporter CLIMBER. Na obiekcie jest WC dla klientów, brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Budynek Działu Usług dwupiętrowy-korytarze na parterze, I i II piętrze mają średnią szerokość 1,20 m umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Z korytarzy wejścia do pokoi poprzez drzwi drewniane bez samozamykaczy, oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Budynek jest wyposażony w windę osobową. Budynek wyposażony w Transporter CLIMBER. Na obiekcie (po 1 na każdym z piętrze) znajdują się 3 toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do obu budynków przy głównej ulicy znajdują się oznakowane 2 miejsca parkingowe dla os. niepeł.

 

Informacje dodatkowe

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.