Kontakt

Wykaz numerów telefonów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

Stanowisko

16

76 724-67-00

Beata Puławska

Dyrektor

15

76 724-67-02

Monika Malig

z-ca Dyrektora

11

76 724-67-06

Beata Gontarz

Gł. Księgowy

110

76 724-67-21

Monika Szczygielska

Kierownik Działu Usług

1

531 120 766

Elżbieta Wawrynowicz

Kierownik Świetlicy Środowiskowej

Sekretariat

Nr pok.

Nr telefonu

Nr Fax

Imię i nazwisko

14

76 724-67-00

76 724-67-03

Dorota Jastrzębska, Anna Komoszyńska

Dział Organizacyjno-Administracyjny – ul. Lipowa 2

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

8

76 724-67-04

Magdalena Dąbrowska – Sprawy organizacyjno administracyjne

9

76 724-67-05

Ewa Dobies – Kadry

Księgowość – ul. Lipowa 2

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

12

76 724-67-07

Anna Łysakowska, Grażyna Kozak, Magdalena Halko

13A

76 724-67-08

Marta Gładysz, Marta Małagowska

Kasa

1

76 724-67-09

Irena Więcław, Ewelina Łyczewska-Dumicz

Fundusz Alimentacyjny, Dobry Start  – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

13

76 724-67-18

Jolanta Pieńkos, Katarzyna Nowak

 Świadczenia Rodzinne – ul. Lipowa 1

 

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

14

76 724-67-14

nazwiska: A-Ł – Katarzyna Brusk-Śliwa
nazwiska: M-Ż – Paulina Jędrzejczyk
 
     

Dodatki mieszkaniowe, Karta dużej rodziny, Pomoc materialna dla uczniów, Świadczenia Rodzicielskie, Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne  – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

15

76 724-67-01

Izabela Kędzierska

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń  – ul. Lipowa 2

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

13

76 724-67-70

Mariola Haręzga, Sławomir Tomczak

Pracownicy Socjalni – ul. Lipowa 2

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

Obszar działania

2

76 724-67-11

Renata Płaskonka

Kolejowa, Lipowa, Skrzetuskiego, Ociosowa, Wojska Polskiego, Biedrzychowa

2

76 724-67-11

Edyta Olszewska

Dąbrowskiego Żelazny Most, Pieszkowice, Dąbrowa

3

76 724-67-10

Kinga Dzendzeluk

Miedziana, Kmicica, Wołodyjowskiego, Paderewskiego, Os.Polanka, Os.Młodych Kaźmierzów, Mosokrzyn,
Żuków

3

76 724-67-10

Katarzyna Kwiatkowska

Górników, Ratowników Sztygarska, Komorniki, Tarnówek

4

76 724-67-12

Magdalena Szymaszek

Krótka, Spółdzielcza, 11 Lutego, Dolne Polkowice, Jędrzychów, Sobin, Nowa Wieś Lubińska

4

76 724-67-12

Monika Adamska-Łyjak

Hubala (bez 22)

5

76 724-67-13

Monika Schulz

Legnicka, Hubala 22

5

76 724-67-13

Beata Janczar

Głogowska, Rynek, Chopina, Moniuszki, Paderewskiego, Skalników, 3 Maja, Guzice,  Trzebcz, Sucha Górna

6

76 724-67-29

Agnieszka Rzepecka

Zasiłki stałe

6

76 724-67-29

Gabriela Lenczuk

Zasiłki stałe

Pracownicy Socjalni – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

Obszar działania

       16

       76 724-67-28

                  Dominika Grosicka

Obiady, obiady z dowozem

16

76 724-67-28

 Justyna Krok

Dom Dziennego Pobytu

17

76 724-67-22

Jolanta Pietruszka

 Mieszkania Chronione

17

76 724-67-22

Magdalena Gąbka

Schronisko dla bezdomnych, Osoby bezdomne

110

76 724-67-25

Aleksandra Szeliga

Usługi opiekuńcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej

Dom Dziennego Pobytu – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

109

76 724-67-20

Magdalena Maciejowska – starszy instruktor kulturalno-oświatowy
Marta Krygier – starszy instruktor kulturalno-oświatowy

Asystenci Rodziny – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

14

76 724-67-71

Marta Dziuban
Anna Biernat
Mariusz Skrobisz
Monika Foryś-Olszewska

Prace społecznie – użyteczne, Profilaktyka – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

101

76 724-67-21

Joanna Błaszczyk

Mieszkania chronione – sprawy organizacyjne – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

103

76 724-95-68

Beata Ferenc

Poradnictwo Prawne – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

209

76 724-67-00

Paweł Kaliciak – czwartek od 8:00 do 10:00. Wcześniejszy kontakt telefoniczny: Sekretariat OPS tel. 76 724-67-00

Poradnictwo Psychologiczne – ul. Lipowa 1

Nr pok.

Nr telefonu

Imię i nazwisko

209

76 724-95-21 Hubert Fornalik, Paulina Kowlczyk – Burek
 

Stołówka

Nr telefonu

Imię i nazwisko

76 724 67-72

Bożena Szewczak – intendent
Małgorzata Domagała – magazynier

76 724-67-15

Edyta Semczuk – szef kuchni
Mateusz Kochman – kucharz
Natalia Jurga – pomocnik kucharza

Świetlice Środowiskowe

Nr telefonu

Adres

76 724-95-23

ul. Hubala 1a, 59-100 Polkowice

76 847-97-81

„Pozytywka” ul. Dąbrowskiego 26 a/2, 59-100 Polkowice

Schronisko dla Bezdomnych

Nr telefonu

Adres

76 844 98 77

ul. Spokojna 1, 59-100 Polkowice