Asystenci Rodziny

ul. Lipowa 1, 59-100 Polkowice, tel. 76 724-67-71, pokój 208.

Anna Biernat

Marta Dziuban

Monika Foryś-Olszewska

Mariusz Skrobisz