Harmonogram wypłat świadczeń.

Zasiłek Pielęgnacyjny:

 • gotówka – 01.02.2023 r.
 • karta przedpłacona – 03.02.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 09.02.2023 r.
 • konto bankowe – 14.02.2023 r.

Zasiłek Rodzinny oraz Dodatki do Zasiłku Rodzinnego:

 • karta przedpłacona – 03.02.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 09.02.2023 r.
 • konto bankowe – 14.02.2023 r.
 • gotówka – 01.02.2023 r.

Świadczenia Pielęgnacyjne:

 • karta przedpłacona – 03.02.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 09.02.2023 r.
 • konto bankowe – 14.02.2023 r.
 • gotówka – 01.02.2023 r.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy:

 • karta przedpłacona – 03.02.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 09.02.2023 r.
 • konto bankowe – 14.02.2023 r.
 • gotówka – 01.02.2023 r.

Zasiłek dla Opiekuna:

 • karta przedpłacona – 03.02.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 09.02.2023 r.
 • konto bankowe – 14.02.2023 r.
 • gotówka – 01.02.2023 r.

Świadczenia Rodzicielskie:

 • gotówka – 27.02.2023 r.
 • karta przedpłacona – 27.02.2023 r.
 • konto bankowe – 27.02.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 27.02.2023 r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

 • karta przedpłacona – 27.02.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 27.02.2023 r.
 • konto bankowe – 27.02.2023 r.
 • gotówka – 27.02.2023 r.

Fundusz Alimentacyjny:

 • karta przedpłacona – 28.02.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 28.02.2023 r.
 • konto bankowe – 28.02.2023 r.

Zasiłki celowe (konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy, karta przedpłacona) - każdy czwartek miesiąca.

Zasiłki stałe (konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy, karta przedpłacona) - każdy ostatni czwartek miesiąca.

Zasiłki okresowe (konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy, karta przedpłacona) - każdy ostatni czwartek miesiąca.