Harmonogram wypłat świadczeń.

Harmonogram wypłat świadczeń

kwiecień 2024 r.

 

Zasiłek Pielęgnacyjny:

 • gotówka – 03.04.2024 r.
 • karta przedpłacona – 05.04.2024 r.
 • przekaz pocztowy – 09.04.2024 r.
 • konto bankowe – 12.04.2024 r.

Zasiłek Rodzinny oraz Dodatki do Zasiłku Rodzinnego:

 • karta przedpłacona – 05.04.2024 r.
 • przekaz pocztowy – 09.04.2024 r.
 • konto bankowe – 12.04.2024 r.
 • gotówka – 03.04.2024 r.

Świadczenia Pielęgnacyjne:

 • karta przedpłacona – 05.04.2024 r.
 • przekaz pocztowy – 09.04.2024 r.
 • konto bankowe – 12.04.2024 r.
 • gotówka – 03.04.2024 r.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy:

 • karta przedpłacona – 05.04.2024 r.
 • przekaz pocztowy – 09.04.2024 r.
 • konto bankowe – 12.04.2024 r.
 • gotówka – 03.04.2024 r.

Zasiłek dla Opiekuna:

 • karta przedpłacona – 05.04.2024 r.
 • przekaz pocztowy – 09.04.2024 r.
 • konto bankowe – 12.04.2024 r.
 • gotówka – 03.04.2024 r.

Świadczenia Rodzicielskie:

 • gotówka – 29.04.2024 r.
 • karta przedpłacona – 29.04.2024 r.
 • konto bankowe – 29.04.2024 r.
 • przekaz pocztowy – 29.04.2024 r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

 • karta przedpłacona – 29.04.2024 r.
 • gotówka – 29.04.2024 r.
 • przekaz pocztowy - 29.04.2024 r.
 • konto bankowe – 29.04.2024 r.

Fundusz Alimentacyjny:

 • karta przedpłacona – 30.04.2024 r.
 • przekaz pocztowy – 30.04.2024 r.
 • konto bankowe – 30.04.2024 r.

Zasiłki celowe (konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy, karta przedpłacona) - każdy czwartek miesiąca.

Zasiłki stałe (konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy, karta przedpłacona) - każdy ostatni czwartek miesiąca.

Zasiłki okresowe (konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy, karta przedpłacona) - każdy ostatni czwartek miesiąca.