Harmonogram wypłat świadczeń.

Harmonogram wypłat świadczeń

wrzesień 2023 r.

Zasiłek Pielęgnacyjny:

 • gotówka – 05.09.2023 r.
 • karta przedpłacona – 05.09.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 08.09.2023 r.
 • konto bankowe – 14.09.2023 r.

Zasiłek Rodzinny oraz Dodatki do Zasiłku Rodzinnego:

 • karta przedpłacona – 05.09.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 08.09.2023 r.
 • konto bankowe – 14.09.2023 r.
 • gotówka – 05.09.2023 r.

Świadczenia Pielęgnacyjne:

 • karta przedpłacona – 05.09.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 08.09.2023 r.
 • konto bankowe – 14.09.2023 r.
 • gotówka – 05.09.2023 r.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy:

 • karta przedpłacona – 05.09.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 08.09.2023 r.
 • konto bankowe – 14.09.2023 r.
 • gotówka – 05.09.2023 r.

Zasiłek dla Opiekuna:

 • karta przedpłacona – 05.09.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 08.09.2023 r.
 • konto bankowe – 14.09.2023 r.
 • gotówka – 05.09.2023 r.

Świadczenia Rodzicielskie:

 • gotówka – 25.09.2023 r.
 • karta przedpłacona – 25.09.2023 r.
 • konto bankowe – 25.09.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 25.09.2023 r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

 • karta przedpłacona – 25.09.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 25.09.2023 r.
 • konto bankowe – 25.09.2023 r.
 • gotówka – 25.09.2023 r.

Fundusz Alimentacyjny:

 • karta przedpłacona – 26.09.2023 r.
 • przekaz pocztowy – 26.09.2023 r.
 • konto bankowe – 26.09.2023 r.

Zasiłki celowe (konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy, karta przedpłacona) - każdy czwartek miesiąca.

Zasiłki stałe (konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy, karta przedpłacona) - każdy ostatni czwartek miesiąca.

Zasiłki okresowe (konto bankowe, gotówka, przekaz pocztowy, karta przedpłacona) - każdy ostatni czwartek miesiąca.