Okres świadczeniowy 2023/2024

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Przypominamy, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. można składać:

- od 1 lipca 2023 r. w formie elektronicznej przez profil zaufany Emp@tia

-od 1 sierpnia 2023 r. w formie papierowej poprzez składanie wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 1, 59-100 Polkowice, pok. nr  13, tel. 76 724 67 18

 

Wraz z nowym okresem świadczeniowym, który rozpocznie się
1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - będzie wynosiła 1209 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu  alimentacyjnego złoży wniosek  na nowy okres świadczeniowy wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września danego roku do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do 30 listopada tego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku,  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.