Okres zasiłkowy - 2023/2024

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Przypominamy, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 trwający od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r. można składać:

-
od 1 lipca 2023 r. w formie elektronicznej przez profil zaufany Emp@tia

- od 1 sierpnia 2023 r. w formie papierowej poprzez składanie wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 1, 59-100 Polkowice, pok. nr  14, tel. 76 724 67 14

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących nastąpi do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek  na nowy okres zasiłkowy wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września danego roku do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 31 grudnia tego roku.      

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku,  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego następnego roku.